TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi Release 2.11.12] Nội dung đã cập nhật trong T3/2023
  4. 6. Tiện ích khôi phục món đã xóa

6. Tiện ích khôi phục món đã xóa

  • Trong quá trình vận hành, việc thay đổi menu để phù hợp với nhu cầu của thực khách là đều không thể tránh khỏi.
  • Tuy nhiên việc thay thế xóa bỏ menu tiềm ẩn nhiều rủi ro.
  • Nhầm hạn chế mức độ rủi ro thấp nhất giải pháp iPOS cung cấp cho người quản trị là khôi phục các món ăn đã bị xóa.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?