TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Private: TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T5/2023
  4. 5. Sao chép mẫu hóa đơn giữa các chi nhánh

5. Sao chép mẫu hóa đơn giữa các chi nhánh

  • Mô hình chuỗi bao gồm nhiều cửa hàng, việc sao chép các tùy chọn hoặc cấu hình đến các cửa hàng khác là một điều rất cần thiết. Nó giúp giảm thiểu thời gian thao tác, cũng như quản lý một cách dễ dàng.
  • Trước đây FABi đã cho phép cửa hàng sao chép thực đơn,  sao chép chương trình khuyến mãi giữa thành phố này với thành phố khác.
  • Giờ đây FABi đã bổ sung thêm việc sao chép hóa đơn giữa các cửa hàng, giúp cho việc cấu hình và cài đặt hóa đơn được một cách dễ dàng và đồng nhất.

Cách sao chép văn bản trong word đơn giản chỉ với hai nút bấm | Tech12h

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?