TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T8/2023
  4. 1. Tùy chỉnh nhóm món và máy in cho từng cửa hàng
  5. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 2: Chọn vào mục “Nhà hàng“.

  • Bước 3: Chọn vào cửa hàng cần cấu hình.

  • Bước 4: Tại mục “Cấu hình nâng cao” -> Tìm đến mục “Cấu hình sửa thực đơn tại cửa hàng” -> Tích chọn vào tính năng cần cài đặt -> Chọn “Lưu” để kết thúc thao tác.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?