TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi Release 2.11.12] Nội dung đã cập nhật trong T3/2023
  4. 3. Thêm tùy chọn thêm giờ khi xem báo cáo C02, C03

3. Thêm tùy chọn thêm giờ khi xem báo cáo C02, C03

Để tăng cường khả năng quản lý và kiểm soát trong quá trình vận hành, hệ thống báo cáo FABi đã được cập nhật báo cáo bằng việc bổ sung thêm bộ lọc về ngày giờ khi xem.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?