TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Private: TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi Release 2.11.12] Nội dung đã cập nhật trong T3/2023
  4. 2. Tính năng hiển thị màu cảnh báo dựa vào thời gian chế biến trên KDS
  5. Setup thời gian cảnh báo của KDS

Setup thời gian cảnh báo của KDS

  • Bước 1: Tại giao diện thiết lập cửa hàng trên thiết bị FABi KDS, ta chọn tab Cấu hình thiết bị

  • Bước 2: Cấu hình thời gian cảnh báo món tương ứng sau đó nhấn Lưu

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?