TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  4. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T7/2023
  5. 2. Tự động đăng xuất khi chốt ca

2. Tự động đăng xuất khi chốt ca

– Tính năng cho phép ca thu ngân sẽ tự động đăng xuất khi khóa ca, hạn chế việc nhầm lẫn thanh toán tiền vào các ca mới khóa sổ.
– Tính năng thích hợp cho các mô hình sử dụng nhiều tài khoản thu ngân để quản lý.

Articles

How can we help?