TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. Private: TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi Release 2.11.12] Nội dung đã cập nhật trong T3/2023
  4. 4. Thêm tùy chọn hiển thị VietQR khi in
  5. Thao tác sử dụng tại máy POS

Thao tác sử dụng tại máy POS

  • Tại giao diện “Xác nhận thanh toán” -> chọn thanh toán bằng hình thức “TRANSFER” mã QR sẽ tự động hiển thị.

Was this article helpful to you? Yes No 1

How can we help?