TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU CẬP NHẬT TÍNH NĂNG FABI
  3. [FABi] Nội dung đã cập nhật trong T6/2023
  4. 4. Sửa nhanh phương thức thanh toán tại FABi POS

4. Sửa nhanh phương thức thanh toán tại FABi POS

  • Trong quá trình vận hành hoạt động kinh doanh tại cửa hàng, việc thao tác thanh toán chọn nhầm phương thức là điều không thể tránh khỏi, nhầm hỗ trợ việc sửa phương thức thanh toán được một cách nhanh chóng FABi đã cung cấp thêm tiện ích sửa nhanh phương thức thanh toán.
  • Tính năng cho phép tài khoản từ “Thu ngân” trở lên được phép sửa nhanh phương thức thanh toán tại POS, nhầm giúp tối ưu thời gian và hạn chế thao tác nhầm thay vì sửa theo cách truyền thống.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?