Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  4. Kịch bản CSKH
  5. Tạo kịch bản thay đổi loại thành viên

Tạo kịch bản thay đổi loại thành viên

Tạo kịch bản Thay đổi loại thành viên

Video hướng dẫn:

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Kịch bản CSKH > Ấn Tạo kịch bản

Bước 2: Chọn loại kịch bản Thay đổi loại thành viên

Bước 3: Chọn 2 loại thành viên mà khách hàng có sự thay đổi. Ví dụ, chọn từ hạng Bạc đến hạng Vàng để tặng voucher khi khách hàng lên hạng.

Bước 4: Chọn kênh gửi: Zalo, Facebook, SMS.

Bước 5: Chọn loại nội dung và nhập thêm các điều kiện:

  • Gửi tin nhắn > Chọn ngày gửi > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #name để thêm tên người nhận
  • Gửi voucher > Chọn chương trình đã tạo để phát hành voucher > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #voucher #end_date để khách hàng nhận được ký tự mã voucher và biết ngày voucher hết hạn.

Bước 6: Ấn Tạo

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?