Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  4. Kịch bản CSKH
  5. Tạo kịch bản phát sinh chi tiêu hóa đơn

Tạo kịch bản phát sinh chi tiêu hóa đơn

Tạo kịch bản Phát sinh chi tiêu hóa đơn

Video hướng dẫn:

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Kịch bản CSKH > Ấn Tạo kịch bản

Bước 2: Chọn loại kịch bản Phát sinh chi tiêu hóa đơn

Bước 3: Nhập giá trị hóa đơn để quy định hệ thống chỉ gửi tin nhắn/voucher cho khách hàng chi tiêu hóa đơn giá trị trong khoảng này.

Bước 4: Chọn điều kiện nâng cao Chỉ áp dụng cho thành viên (nếu có).

Bước 5: Chọn kênh gửi: Zalo, Facebook, SMS.

Bước 6: Chọn loại nội dung và nhập thêm các điều kiện:

  • Gửi tin nhắn > Chọn ngày gửi > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #name để thêm tên người nhận
  • Gửi voucher > Chọn chương trình đã tạo để phát hành voucher > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #voucher #end_date để khách hàng nhận được ký tự mã voucher và biết ngày voucher hết hạn.

Bước 7: Ấn Tạo

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?