Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  4. Quản lý đơn đặt bàn

Quản lý đơn đặt bàn

Quản lý đơn đặt bàn

Dành cho các mô hình kinh doanh nhà hàng – Tiện ích đặt bàn online nằm ngay trên giao diện chat với Facebook page và OA Zalo giúp khách hàng đặt bàn rất nhanh chóng. Đơn đặt bàn được chuyển trực tiếp đến phần mềm POS cho thu ngân. Tận dụng thói quen trải nghiệm trên kênh kết nối của khách hàng, chức năng này giúp bạn gia tăng số lượng đặt bàn, đồng thời, cũng giúp bạn có thời gian chuẩn bị trước nguồn lực nhân sự và nguyên liệu để phục vụ số lượng khách đã đặt bàn.

Articles

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?