Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Khách hàng
  4. Công cụ phân tích
  5. Chi tiêu và số lượng món

Chi tiêu và số lượng món

Phân tích hành vi chi tiêu và số lượng món mua

Công cụ giúp bạn tìm ra những khách hàng đến sử dụng dịch vụ nhiều lần trong một khoảng thời gian. Bên cạnh đó, dựa trên số lượng món họ sử dụng, bạn sẽ biết họ thường đến một mình hay đến theo nhóm.

*Lưu ý: Bạn nên nghiên cứu và phân tích dữ liệu khách hàng theo khoảng thời gian 3 tháng gần nhất. Nhóm khách chi tiêu từ 3 lần trở lên trong khoảng thời gian này chính là những khách hàng rất yêu thích thương hiệu của bạn. Khi bạn tương tác trực tiếp với nhóm khách này theo cách cá nhân hóa, bất kỳ thông tin hay ưu đãi nào bạn đưa ra cũng có thể dễ dàng thu hút họ tiếp tục quay trở lại sử dụng dịch vụ.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Chi tiêu và số lượng món > Hiển thị danh sách các khách hàng chi tiêu trong tháng hiện tại

Bước 2: Ấn Lọc khách hàng > Nhập các điều kiện lọc để tìm ra các phân khúc khách hàng

  • Khoảng thời gian: Từ tháng – Đến tháng
  • Khu vực: Khi thương hiệu của bạn có nhiều cửa hàng trên toàn quốc hoặc trên nhiều quận, tiêu chí lọc này sẽ giúp bạn phân biệt khách hàng của mỗi vùng miền.
  • Số lần chi tiêu: Nhập giá trị từ 2 lần để lọc ra các nhóm khách hàng quay lại nhiều lần trong khoảng thời gian đã chọn
  • Tổng tiền chi tiêu: Nhập các giá trị tiền để tìm ra nhóm khách hàng có mức tổng tiền chi tiêu cao trong khoảng thời gian đã chọn
  • Số lượng món: Nhập giá trị số lượng món lớn hơn số lần chi tiêu để nhận biết nhóm khách thường đến theo nhóm đông người.
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?