Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  4. Quản lý đơn giao hàng
  5. Khách hàng thực hiện Đặt giao hàng

Khách hàng thực hiện Đặt giao hàng

Mời khách hàng đặt giao hàng

Với những khách hàng đã có thói quen trải nghiệm thường xuyên trên kênh kết nối OA Zalo và Facebook Messenger, bạn có thể dễ dàng thu hút họ trải nghiệm Đặt giao hàng chỉ với một số thao tác dưới đây:

Hướng dẫn đặt giao hàng qua OA Zalo:

Bước 1: Mở app Zalo > Truy cập cuộc hội thoại với OA của thương hiệu > chọn Đặt giao hàng

Bước 2: Xem thực đơn > Chọn món > Xem giỏ hàng

Bước 3: Chọn cửa hàng phục vụ > Nhập địa chỉ giao hàng > Ấn Đặt hàng


Hướng dẫn đặt giao hàng qua Facebook Messenger:

Bước 1: Mở app Messenger > Truy cập cuộc hội thoại với Fanpage của thương hiệu > chọn Đặt giao hàng

Bước 2: Xem thực đơn > Chọn món > Xem giỏ hàng

Bước 3: Chọn cửa hàng phục vụ > Nhập địa chỉ giao hàng > Ấn Đặt hàng

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?