Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Quản lý đơn đặt bàn
  4. Nhận và quản lý đơn đặt bàn

Nhận và quản lý đơn đặt bàn

Nhận đơn và quản lý đơn đặt bàn

Sau khi khách đặt bàn, đơn đặt bàn sẽ được chuyển trực tiếp đến phần mềm POS của thu ngân. Bên cạnh đó, đơn hàng cũng hiển thị trên trang quản trị CRM để người quản trị có thể xem danh sách đơn bất kỳ lúc nào

Hướng dẫn xem danh sách đơn đặt bàn trên CRM:

Bước 1: Truy cập Đơn đặt bàn > Hiển thị danh sách đơn đặt bàn

 

Bước 2: Ấn vào 1 đơn > Hiển thị chi tiết đơn đặt bàn

Hướng dẫn nhận đơn đặt bàn trên phần mềm POS:

Bước 1: Khi có đơn hàng, thông báo hiển thị góc dưới bên phải màn hình

Bước 2: Ấn vào notification > Hiển thị thông tin: Tên, SĐT, ngày giờ đặt bàn, số khách, ghi chú

Bước 3: Chọn 1 bàn theo yêu cầu của khách > ấn OK

Bước 4: Bàn được mở, nhân viên gọi đt xác nhận và chọn món trước cho khách (nếu có) > Đóng bàn

Bước 5: Đến gần giờ phục vụ, thông báo hiển thị góc dưới bên phải màn hình > Chọn menu “Đặt chỗ” > Chọn bàn đã được đặt (Hiển thị hình lá cờ)

Bước 6: Hiển thị danh sách đơn đặt chỗ trên bàn

Bước 7: Ấn phục vụ để mở bàn > Yes

Bước 8: Chọn món phục vụ

Lưu ý: Khi bàn được chuyển sang chế độ phục vụ thì bắt buộc phải in hóa đơn, không thể bỏ món đóng bàn

 

Các trường hợp khác:

Khi khách hủy đặt bàn:  Mở danh sách đặt bàn > Chọn 1 đơn đặt bàn > Ấn xóa > Nhập lý do hủy > Khách hàng nhận được thông báo hủy đặt bàn kèm tin nhắn
Khi khách thay đổi lịch đặt bàn: Mở danh sách đặt bàn > chọn 1 đơn đặt bàn > Sửa thông tin > Thay đổi thông tin
Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?