Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  4. Quản lý đơn giao hàng

Quản lý đơn giao hàng

Quản lý đơn giao hàng

Doanh thu từ những đơn hàng online là nguồn lợi nhuận tiềm năng mà bạn không thấy trước hoặc bạn sẽ phải tốn rất nhiều nguồn lực nhân sự, tài chính để vận hành nếu thiếu công cụ. Phần mềm CRM tích hợp với mạng xã hội Facebook Zalo, phần mềm bán hàng iPOS và đơn vị vận chuyển, sẽ giúp bạn phát triển thêm kênh bán hàng online và vận hành quy trình giao hàng một cách vô cùng đơn giản.

Articles

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?