Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  4. Đặt lịch CSKH

Đặt lịch CSKH

Đặt lịch chăm sóc khách hàng

Khi cần gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng vào dịp lễ tết trong năm (ví dụ 14/2, 8/3,…) hoặc gửi tin quảng cáo sự kiện hay chương trình ưu đãi tại cửa hàng, hãy đặt lịch gửi tin cho các khách hàng đã kết nối với thương hiệu của bạn.

*Lưu ý: Bạn có thể quy định đối tượng nhận tin nhắn/voucher bằng cách nhập các điều kiện lọc khách hàng. Đến đúng ngày bạn đã đặt lịch, hệ thống sẽ gửi tin nhắn cho tập khách hàng bạn đã chọn.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Đặt lịch CSKH > Ấn Tạo lịch

Bước 2: Ấn Lọc khách hàng > Chọn các tiêu chí lọc

Bước 3: Chọn kênh gửi Zalo, Facebook, SMS.

Bước 4: Chọn loại nội dung và nhập thêm các điều kiện:

  • Gửi tin nhắn > Chọn ngày gửi > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #name để thêm tên người nhận
  • Gửi voucher > Chọn chương trình đã tạo để phát hành voucher > Chọn ngày gửi voucher > Chọn ngày mã voucher hết hạn > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #voucher #end_date để khách hàng nhận được ký tự mã voucher và biết ngày voucher hết hạn.

Bước 5: Ấn Gửi

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?