Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Khách hàng

Khách hàng

Khách hàng

Khách hàng luôn phải là trung tâm của mọi hoạt động marketing. Chức năng Khách hàng trên trang quản trị CRM là kho dữ liệu tổng hợp về khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân và hành vi chi tiêu. Để có được lượng dữ liệu này, việc đầu tiên bạn cần thực hiện là mời khách kết nối qua Fanpage và OA Zalo của thương hiệu. Sau đó, mỗi lần khách đến chi tiêu, hãy mời họ cung cấp thông tin để nhập vào hóa đơn. Bạn có thể thiết kế trải nghiệm tích điểm đổi quà và chương trình thành viên thân thiết để tạo cho khách hàng thói quen để lại thông tin.

Mọi hóa đơn thanh toán đều được lưu vào tài khoản khách hàng và từ đó giúp bạn phân tích hành vi chi tiêu của họ. Hành vi của khách hàng không chỉ được thể hiện qua các chỉ số tổng tiền chi tiêu, số lần chi tiêu và số ngày chưa trở lại mà còn được mô tả trên các công cụ phân tích về món yêu thích, số lượng voucher, hình thức thanh toán sử dụng trong một khoảng thời gian.

Hãy bắt đầu trải nghiệm các chức năng dưới đây để thấu hiểu khách hàng!

Articles

Was this article helpful to you? Yes 1 No 1

How can we help?