Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
 4. Khách hàng
 5. Công cụ phân tích
 6. Chi tiêu và sử dụng voucher

Chi tiêu và sử dụng voucher

Phân tích hành vi chi tiêu và sử dụng voucher

Các chỉ số giúp bạn định vị ra các phân khúc khách hàng dựa theo số lần chi tiêu và tổng số tiền họ chi tiêu tại các cửa hàng của bạn. Nhóm khách chi tiêu nhiều lần và có tổng tiền chi tiêu cao là nhóm khách rất đáng được bạn quan tâm. Ngoài ra, dựa vào số lượng voucher sử dụng, bạn sẽ biết các nhóm khách thường xuyên bị thu hút bởi những voucher ưu đãi.

*Lưu ý: Bạn nên nghiên cứu và phân tích dữ liệu khách hàng theo khoảng thời gian 3 tháng gần nhất. Nhóm khách chi tiêu từ 3 lần trở lên trong khoảng thời gian này chính là những khách hàng rất yêu thích thương hiệu của bạn. Khi bạn tương tác trực tiếp với nhóm khách này theo cách cá nhân hóa, bất kỳ thông tin hay ưu đãi nào bạn đưa ra cũng có thể dễ dàng thu hút họ tiếp tục quay trở lại sử dụng dịch vụ.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Chi tiêu và sử dụng voucher > Hiển thị danh sách khách hàng chi tiêu trong tháng hiện tại

Bước 2: Ấn Lọc khách hàng > Nhập các điều kiện lọc để tìm ra các phân khúc khách hàng

 • Khoảng thời gian: Từ tháng – Đến tháng
 • Khu vực: Khi thương hiệu của bạn có nhiều cửa hàng trên toàn quốc hoặc trên nhiều quận, tiêu chí lọc này sẽ giúp bạn phân biệt khách hàng của mỗi vùng miền.
 • Số lần chi tiêu: Nhập giá trị từ 2 lần để lọc ra các nhóm khách hàng quay lại nhiều lần trong khoảng thời gian đã chọn
 • Tổng tiền chi tiêu: Nhập các giá trị tiền để tìm ra nhóm khách hàng có mức tổng tiền chi tiêu cao trong khoảng thời gian đã chọn
 • Số lượng voucher sử dụng: nhập số lượng voucher từ 2 để lọc ra nhóm khách hàng thường xuyên bị thu hút bởi những chương trình ưu đãi bạn đã đưa ra
 • Tổng tiền giảm giá: nhập các mức tiền để phân biệt các nhóm khách mà bạn đã đầu tư ít hay nhiều chi phí ưu đãi để thu hút họ sử dụng dịch vụ
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?