Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Quản lý E-voucher

Quản lý E-voucher

Quản lý e-voucher

Chức năng quản lý E-voucher giúp bạn quản lý các chương trình ưu đãi theo hình thức phát hành và xác thực mã voucher: Với mỗi chương trình ưu đãi, bạn có thể phát hành cho mỗi khách hàng một mã voucher ký tự ngẫu nhiên khác nhau. Khi khách hàng muốn hưởng ưu đãi, nhân viên nhập mã voucher vào phần mềm bán hàng, hệ thống sẽ tự động xác thực mã voucher có được phép áp dụng hay không, nếu được phép thì hệ thống tự động tính toán giá trị giảm trừ cho khách theo quy định bạn đã cài đặt.

*Lưu ý: Mã voucher phát hành từ phần mềm iPOS CRM không chỉ áp dụng được trên máy bán hàng iPOS mà còn áp dụng được trên mọi kênh bán hàng kết nối với CRM và các giao diện đặt hàng trong hệ sinh thái phần mềm iPOS như Zalo, Facebook, iPOS Self Order, iPOS PDA Order, Website và App của thương hiệu đã kết nối iPOS Hub

 

 

Articles

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?