Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Khách hàng
  4. Công cụ phân tích
  5. Nguồn đơn hàng

Nguồn đơn hàng

Phân tích khách hàng theo nguồn đơn hàng

Khách hàng tích điểm, đặt hàng, hay sử dụng voucher qua kênh bán hàng nào? Dựa vào các chỉ số về thói quen trải nghiệm của khách hàng trên kênh kết nối và kênh đối tác, bạn có thể đẩy mạnh thêm các chiến dịch tương tác với khách hàng trên các kênh này, từ đó thúc đẩy gia tăng đơn hàng.

*Lưu ý: Bạn nên nghiên cứu và phân tích dữ liệu khách hàng theo khoảng thời gian 3 tháng gần nhất. Nhóm khách chi tiêu từ 3 lần trở lên trong khoảng thời gian này chính là những khách hàng rất yêu thích thương hiệu của bạn. Khi bạn tương tác trực tiếp với nhóm khách này theo cách cá nhân hóa, bất kỳ thông tin hay ưu đãi nào bạn đưa ra cũng có thể dễ dàng thu hút họ tiếp tục quay trở lại sử dụng dịch vụ.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Nguồn đơn hàng > Hiển thị danh sách khách hàng chi tiêu trong tháng hiện tại và thói quen trải nghiệm trên các kênh bán hàng của thương hiệu, bao gồm kênh kết nối mạng xã hội Zalo Facebook và các kênh đối tác khác.

Bước 2: Ấn Lọc khách hàng > Nhập các điều kiện lọc để tìm ra các phân khúc khách hàng

  • Khoảng thời gian: Từ tháng – Đến tháng
  • Khu vực: Khi thương hiệu của bạn có nhiều cửa hàng trên toàn quốc hoặc trên nhiều quận, tiêu chí lọc này sẽ giúp bạn phân biệt khách hàng của mỗi vùng miền.
  • Nguồn đơn hàng: Chọn một đối tác để tìm ra nhóm khách đã tích điểm, đặt hàng, sử dụng mã voucher hoặc trải nghiệm mua hàng qua kênh bán hàng
  • Số lượng đơn: Nhập giá trị số lượng đơn từ 2 để lọc ra nhóm khách thường có thói quen trải nghiệm mua hàng nhiều lần trên một kênh bán hàng
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?