Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  4. Quản lý E-voucher
  5. Áp dụng mã voucher

Áp dụng mã voucher

Mô tả

Khi khách hàng xuất trình mã voucher do người quản trị CRM gửi qua kênh kết nối, hoặc mã voucher nhận được từ đối tác, nhân viên cần nhập mã vào phần mềm bán hàng, hệ thống sẽ tự động xác thực mã và giảm giá cho khách.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Trên màn hình Tổng tiền > Chọn nút ?

Bước 2: Nhập mã giảm giá > Enter

Bước 3: Ấn OK > Màn hình tổng tiền hiển thị giảm giá

Lưu ý:

– Ngay sau khi nhập vào POS, mã voucher đổi trạng thái thành ‘Đã sử dụng’ cả trong trường hợp chưa in hóa đơn.

– Sau khi nhập mã, số tiền đã được trừ nhưng nhân viên không in hóa đơn ngay mà quay lại sửa danh sách món, sau đó mới quay lại màn hình tổng tiền thì cần nhập lại voucher 1 lần nữa để giảm giá trên giá trị hóa đơn mới.

– Sau khi nhập mã, nhân viên chuyển sang bàn khác thì mã voucher đã nhập không thể áp dụng trên bàn khác.

– Với các voucher đã có thông tin người nhận, thông tin thành viên nhận voucher cũng tự động được nhập vào hóa đơn, thành viên đó tự động được tích điểm

– Với các voucher có yêu cầu mã hội viên, nhân viên cần yêu cầu khách hàng đăng ký thành viên và nhập mã tích điểm trước thì voucher mới áp dụng được.

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?