hướng dẫn

Thống kê đơn hàng

Sau khi chọn thương hiệu và khoảng thời gian, bạn sẽ xem được tổng lượng đơn hàng, số lượng đơn của mỗi trạng thái và tổng tiền của chúng. Thông số quan trọng nhất trong bảng thống kê này là tỉ lệ số lượng đơn hàng hủy/ tổng số đơn, bạn có thể xem chúng …

Thống kê đơn hàng Read More »

Bảng kê đơn hàng

Toàn bộ đơn hàng đã được xử lý từ các nguồn : Zalo, Facebook, App và Website của nhà hàng, Ứng dụng của đối tác hay đặt đơn qua CallCenter sẽ được hiển thị tại màn Bảng kê đơn hàng. Dựa theo nhu cầu muốn hiển thị trên bảng kê, bạn có thể sử dụng …

Bảng kê đơn hàng Read More »

Theo dõi đơn hàng

Tổng đài viên cần theo dõi lộ trình đơn hàng dựa trên trạng thái đơn tại màn theo dõi đơn hàng. Với mỗi trạng thái sẽ có cảnh báo (Cài đặt ở Cấu hình hệ thống) nếu đơn hàng quá thời gian cho phép xử lý.      a. Trạng thái Chờ xác nhận: Đơn …

Theo dõi đơn hàng Read More »