Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Kịch bản CSKH
  4. Tạo kịch bản đặt bàn online

Tạo kịch bản đặt bàn online

Tạo kịch bản Đặt bàn online

Video hướng dẫn:

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Kịch bản CSKH > Ấn Tạo kịch bản

Bước 2: Chọn loại kịch Đặt bàn online

Bước 3: Thiết lập điều kiện nâng cao (nếu có):

  • Khung giờ ăn: Chỉ những khách hàng chọn đến ăn trong khung giờ bạn quy định mới nhận được tin nhắn/voucher. Điều kiện này giúp bạn khuyến khích khách đặt bàn trước cho khung giờ cao điểm hoặc gia tăng đơn đặt bàn trong khung giờ thấp điểm. Ví dụ: khách đặt bàn đến ăn trong khung giờ 14h đến 17h thì được nhận voucher ưu đãi.
  • Đặt trước thời điểm trong ngày: Chỉ những khách hàng tạo đơn đặt bàn trước thời điểm trong ngày bạn quy định mới nhận được tin nhắn/voucher. Điều kiện này giúp bạn khuyến khích đặt bàn sớm. Ví dụ: khách đặt bàn cho bữa tối trước 12 giờ trưa thì được nhận voucher ưu đãi

Bước 4: Chọn kênh gửi: Zalo, Facebook, SMS.

Bước 5: Chọn loại nội dung và nhập thêm các điều kiện:

  • Gửi tin nhắn > Chọn ngày gửi > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #name để thêm tên người nhận
  • Gửi voucher > Chọn chương trình đã tạo để phát hành voucher > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #voucher #end_date để khách hàng nhận được ký tự mã voucher và biết ngày voucher hết hạn.

*Lưu ý: Voucher mặc định có thời hạn sử dụng trong ngày khách hàng đến ăn.

Bước 6: Ấn Tạo

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?