Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Báo cáo
  4. Voucher

Voucher

Voucher

Là các chỉ số thống kê kết quả của các chương trình chăm sóc khách hàng trong một khoảng thời gian:

  • Số lượng voucher phát hành và sử dụng: Thống kê tổng số lượng voucher đã phát hành và sử dụng của tất cả các chương trình chăm sóc khách hàng trong khoảng thời gian đã chọn
  • Doanh thu trước giảm giá, Doanh thu sau giảm giá, và Chi phí giảm giá: là kết quả của hoạt động chăm sóc khách hàng, đánh giá dựa trên chi phí đã đầu tư cho các chương trình ưu đãi và số tiền thu được từ các voucher ưu đãi đã phát hành
  • Biểu đồ doanh thu, chi phí giảm giá, số lượng voucher phát hành và sử dụng theo chương trình: cung cấp bức tranh toàn cảnh về các chương trình ưu đãi đang thực hiện trong kỳ, giúp bạn nhận biết chương trình ưu đãi nào hấp dẫn nhất, chương trình nào mang về doanh thu lớn nhất và mức chi phí giảm giá phải đầu tư cho chương trình nào nhiều nhất.
  • Thống kê số lượng voucher sử dụng theo cửa hàng: bảng thống kê giúp bạn so sánh kết quả sử dụng voucher theo từng cửa hàng, để biết chương trình ưu đãi được triển khai hiệu quả nhất trên cửa hàng nào.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?