Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  4. Khách hàng
  5. Công cụ phân tích

Công cụ phân tích

Công cụ phân tích khách hàng

Dữ liệu hành vi của khách hàng trong quá khứ là cơ sở để bạn đưa ra dự đoán về hành vi tiếp theo của khách hàng trong tương lai. Từ đó bạn có thể thực hiện những chiến dịch remarketing phù hợp nhằm thu hút khách hàng sớm quay lại, quay lại thường xuyên hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Công cụ phân tích sẽ giúp bạn định vị các nhóm đối tượng khách hàng có cùng hành vi chi tiêu trong một khoảng thời gian, dựa trên các tiêu chí: số tiền chi tiêu, số lượng hóa đơn, số lượng món, món yêu thích, phương thức thanh toán và trải nghiệm kênh kết nối. Sau khi lọc ra các nhóm khách, bạn có thể gán tag vào từng nhóm và đưa ra chính sách ưu đãi phù hợp gửi đến từng nhóm.

Articles

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?