Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
 4. Khách hàng
 5. Công cụ phân tích
 6. Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Phân tích hành vi sử dụng phương thức thanh toán

Khách hàng của bạn có phải là người theo xu thế sử dụng những ứng dụng thanh toán điện tử hay vẫn thường sử dụng hình thức truyền thống (tiền mặt). Nhóm khách hàng có thói quen sử dụng những ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ là những đối tượng sẵn sàng tiếp thu và trải nghiệm những công nghệ tối ưu vận hành mà bạn sẽ triển khai trong tương lai.

*Lưu ý: Bạn nên nghiên cứu và phân tích dữ liệu khách hàng theo khoảng thời gian 3 tháng gần nhất. Nhóm khách chi tiêu từ 3 lần trở lên trong khoảng thời gian này chính là những khách hàng rất yêu thích thương hiệu của bạn. Khi bạn tương tác trực tiếp với nhóm khách này theo cách cá nhân hóa, bất kỳ thông tin hay ưu đãi nào bạn đưa ra cũng có thể dễ dàng thu hút họ tiếp tục quay trở lại sử dụng dịch vụ.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Phương thức thanh toán > Hiển thị danh sách khách hàng chi tiêu trong tháng hiện tại và phương thức thanh toán họ sử dụng

Bước 2: Ấn Lọc khách hàng > Nhập các điều kiện lọc để tìm ra các phân khúc khách hàng

 • Khoảng thời gian: Từ tháng – Đến tháng
 • Khu vực: Khi thương hiệu của bạn có nhiều cửa hàng trên toàn quốc hoặc trên nhiều quận, tiêu chí lọc này sẽ giúp bạn phân biệt khách hàng của mỗi vùng miền.
 • Phương thức thanh toán: nhập các hình thức thanh toán nhận biết các nhóm khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ hay ví điện tử
 • Số lần thanh toán: nhập giá trị số lần thanh toán từ 2 lần để lọc ra nhóm có thói quen thường xuyên sử dụng phương thức thanh toán đã chọn
 • Số tiền thanh toán: nhập giá trị tiền để tìm ra nhóm thanh toán số tiền lớn bằng phương thức thanh toán đã chọn
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?