Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  4. Khách hàng
  5. Tag khách hàng

Tag khách hàng

Gán Tag khách hàng

Sau khi đã nghiên cứu và lọc ra những đối tượng khách hàng đáng quan tâm trên Danh sách khách hàngCông cụ phân tích, hãy đánh dấu các đối tượng này bằng cách thêm Tag, sau đó bạn có thể thực hiện các chiến dịch remarketing gửi cho các tag đã tạo. Chức năng gán tag giúp bạn đánh dấu khách hàng một cách linh hoạt. Bạn có thể gán tag cho từng khách hoặc một nhóm khách trên các giao diện Danh sách khách hàng, Chi tiết một khách hàng hay trên các Công cụ phân tích.

*Lưu ý: Bạn nên lọc và tag khách hàng theo các đặc tính, ví dụ “chi tiêu từ 3 lần tháng 3+4+5”, “chi tiêu từ 2 triệu tháng 3+4+5”, “nghiện trà sữa”, “thích pizza”, sau đó kết hợp với các tiêu chí khác trên danh sách khách hàng như giới tính, độ tuổi, bạn có thể tiếp tục lọc ra được nhóm khách có đầy đủ các đặc tính (là nhóm khách được gán tất cả các tag): giới tính nữ, độ tuổi 18-30, chi tiêu từ 3 lần tháng 3+4+5, nghiện trà sữa. Kết hợp càng nhiều đặc tính, mức độ tương tác cá nhân hóa với khách hàng sẽ càng hiệu quả.

Hướng dẫn chi tiết:

 

Gán Tag trên Danh sách khách hàng
  • Gán Tag cho nhóm khách theo bộ lọc

Bước 1: Truy cập Danh sách khách hàng > Nhập các điều kiện lọc để tìm ra đối tượng phù hợp

Bước 2: Ấn Thêm tag > Nhập nội dung tag > Ấn Enter > Nhập thêm nội dung tag khác (nếu có) > Ấn Lưu

  • Gán Tag cho từng khách hàng

Bước 1: Truy cập Danh sách khách hàng > Tìm 1 khách hàng phù hợp

Bước 2: Ấn nút thêm Tag trên 1 khách hàng > Nhập nội dung tag > Ấn Enter > Nhập thêm nội dung tag khác (nếu có) > Ấn Lưu

 

Gán Tag trên các Công cụ phân tích
Bước 1: Truy cập Công cụ phân tích > Truy cập một trong các công cụ phân tích > Nhập các điều kiện lọc để tìm ra đối tượng phù hợp

Bước 2: Ấn Thêm tag > Nhập nội dung tag > Ấn Enter > Nhập thêm nội dung tag khác (nếu có) > Ấn Lưu

 

Cập nhật (thêm và xóa) tag trên chi tiết 1 khách hàng
Bước 1: Truy cập Chi tiết 1 khách hàng > Nhập số điện thoại để tìm kiếm khách hàng

Bước 2: Trên dòng Tag > Ấn biểu tượng Sửa > Xóa các tag đã nhập (nếu có) > Nhập nội dung tag mới > Ấn Enter > Nhập thêm nội dung tag khác (nếu có) > Ấn Lưu

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?