Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

 1. Home
 2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
 3. Khách hàng
 4. Lọc khách hàng

Lọc khách hàng

Lọc danh sách khách hàng

Sau khi đã thu thập được một lượng dữ liệu hành vi khách hàng, hãy dành thời gian nghiên cứu những thói quen chi tiêu này. Dựa trên các tiêu chí của bộ lọc danh sách khách hàng, bạn sẽ dễ dàng thấu hiểu thói quen chi tiêu của các nhóm khách hàng khác nhau.

*Lưu ý: 3 tiêu chí quan trọng nhất trên bộ lọc danh sách khách hàng có thể giúp bạn định vị ra các phân khúc khách hàng khác nhau bao gồm: Tổng tiền chi tiêu, Số lượng hóa đơn và Số ngày chưa trở lại. Bên cạnh đó, kết hợp với Công cụ phân tíchGán tag khách hàng, bạn còn có thể nghiên cứu hành vi của các nhóm khách theo các khoảng thời gian khác nhau (ví dụ hành vi chi tiêu trong tháng 3 + tháng 4 + tháng 5 năm 2019).

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Ấn Lọc khách hàng và Nhập các điều kiện lọc để định vị ra các phân khúc khách hàng khác nhau

 • Tag: Lọc ra các nhóm khách đã được gắn tag. Nếu chọn từ 2 tag trở lên, bạn cần chọn điều kiện lọc ra tất cả các khách hàng được gắn 1 trong các tag hay chỉ hiển thị nhóm khách được gán tất cả các tag
 • Giới tính và Độ tuổi: định vị các nhóm khách hàng theo các tiêu chí nhân khẩu học.
 • Tháng sinh nhật: lọc ra những khách hàng có sinh nhật trong tháng để gửi tin nhắn/voucher chúc mừng sinh nhật
 • Số điểm hiện tại: số điểm hiện tại khách hàng đang có, được tính bằng số điểm tích lũy trừ số điểm quy đổi
 • Tổng tiền chi tiêu: phân biệt các nhóm khách hàng theo mức tổng tiền chi tiêu
 • Số lần chi tiêu: nhận biết các nhóm khách hàng chỉ đến một lần hay quay lại nhiều lần. Nhóm khách hàng đã chi tiêu từ 3 lần trở lên là nhóm khách trung thành, rất tiềm năng để bạn thúc đẩy gia tăng thêm chi tiêu.
 • Số ngày chưa trở lại: bạn sẽ nhận biết được những khách hàng lâu ngày chưa trở lại để tương tác, gửi tin nhắn hoặc voucher mời họ quay lại sớm hơn.
 • Cửa hàng chi tiêu lần gần nhất: Khách hàng chi tiêu lần gần nhất tại các cửa hàng này có thể sẽ quay lại cửa hàng đó lần tiếp theo. Tiêu chí lọc này giúp bạn lọc ra nhóm khách hàng của một hoặc một nhóm cửa hàng.
 • Thành phố: Với thương hiệu có nhiều cửa hàng trên toàn quốc, tiêu chí lọc này giúp lọc ra nhóm khách hàng của mỗi vùng miền
 • Nguồn kết nối: giúp bạn kiểm soát khách hàng tương tác với thương hiệu qua kênh mạng xã hội nào
 • Loại thành viên: là các nhóm thành viên bạn đã tạo từ phần mềm bán hàng POS để phân biệt mức độ trung thành của khách hàng, hoặc phân biệt nhóm khách từ đối tác

 Bước 2: Chọn một trong các thao tác

 • Lưu bộ lọc: Lưu các điều kiện lọc đã chọn để tạo một phân khúc khách hàng (ví dụ khách chi tiêu từ 1 triệu đến 2 triệu và 30 ngày chưa trở lại). Lần tiếp theo xem phân khúc này, bạn có thể chọn nhanh từ bộ lọc đã tạo.
 • Thêm tag: Gán tag cho nhóm khách hàng đã lọc.
 • Xuất file: Xuất danh sách khách hàng đã lọc. File excel bảng kê danh sách khách hàng sẽ được gửi đến email của bạn.
Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?