Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Khách hàng
  4. Thay đổi lịch sử chi tiêu

Thay đổi lịch sử chi tiêu

Thay đổi lịch sử chi tiêu khách hàng

Trong một số trường hợp bạn cần thay đổi điểm tích lũy và lịch sử chi tiêu của khách hàng như cấp thêm điểm, sửa số tiền chi tiêu, số lần chi tiêu, ngày chi tiêu lần gần nhất, bạn cần sửa nhật ký chi tiêu của khách hàng trên phần mềm bán hàng sau đó đồng bộ lại với phần mềm CRM.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Sử dụng phần mềm quản lý iPOS > Truy cập Quản trị > Hội viên > Nhật ký hội viên

 

Bước 2: Nhập mã hội viên và khoảng thời gian > Ấn lấy dữ liệu để kiểm tra danh sách các giao dịch điểm của 1 thành viên > Chọn Mới để sửa điểm

Bước 3: Nhập mã hội viên > Ấn tìm kiếm

Bước 4: Chọn loại nhật ký:

  • Nhật ký PAY: là nhật ký tích điểm theo số tiền thanh toán. Khi bạn chọn loại nhật ký này sau đó nhập Tổng tiền, Điểm, thì các thông tin Số tiền chi tiêu, Số điểm tích lũy, Số lượng hóa đơn của tài khoản thành viên trên CRM sẽ tăng lên.
  • Nhật ký VOUCHER và GIFT: là nhật ký quy đổi điểm lấy voucher trừ trực tiếp trên hóa đơn. Khi chọn loại nhật ký này, bạn cần nhập Tổng tiền = 0 và Điểm là giá trị âm, ví dụ – 5, – 10. Nhật ký này sẽ làm giảm điểm tích lũy của tài khoản thành viên trên CRM.

Bước 5: Nhập Tổng tiền và điểm > Ấn Lưu

Bước 6: Truy cập trang Chi tiết khách hàng Ấn nút Đồng bộ điểm từ POS  > Thời gian đồng bộ phụ thuộc vào số lượng nhật ký chi tiêu của khách hàng > Các thông tin Tiền chi tiêu, Điểm hiện tại, Số hóa đơn sẽ thay đổi sau khi hoàn thành đồng bộ.

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?