Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Kịch bản CSKH
  4. Tạo kịch bản số ngày chưa trở lại

Tạo kịch bản số ngày chưa trở lại

Tạo kịch bản Số ngày chưa trở lại

Video hướng dẫn:

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Kịch bản CSKH > Ấn Tạo kịch bản

Bước 2: Chọn loại kịch bản Số ngày chưa trở lại

Bước 3: Nhập số ngày khách hàng chưa trở lại: Khi số ngày khách hàng chưa trở lại đạt giá trị này thì hệ thống tự động gửi tin nhắn/voucher cho khách hàng

Bước 4: Nhập giá trị chỉ áp dụng cho khách hàng có tổng số tiền chi tiêu vượt quá (nếu có)

Bước 5: Chọn kênh gửi: Zalo, Facebook, SMS.

Bước 6: Chọn loại nội dung và nhập thêm các điều kiện:

  • Gửi tin nhắn > Chọn ngày gửi > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #name để thêm tên người nhận
  • Gửi voucher > Chọn chương trình đã tạo để phát hành voucher > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #voucher #end_date để khách hàng nhận được ký tự mã voucher và biết ngày voucher hết hạn.

Bước 7: Ấn Tạo

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?