Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

 1. Home
 2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
 3. Thành viên
 4. Tạo chiết khấu mặc định

Tạo chiết khấu mặc định

Chính sách chiết khấu mặc định

Chính sách chiết khấu mặc định mọi hóa đơn cho thành viên được cài đặt trên phần mềm bán hàng giúp bạn xây dựng kịch bản chiết khấu linh hoạt cho hạng thành viên trên các cửa hàng hoặc thương hiệu khác nhau thuộc cùng chủ sở hữu. Ví dụ, hạng thành viên VIP được chiết khấu 10% tại các cửa hàng cafe, và được chiết khấu 5% tại các nhà hàng.

*Lưu ý: Mã hạng thành viên được hưởng chiết khấu trên phần mềm bán hàng phải được đồng bộ với mã hạng thành viên tạo trên phần mềm CRM

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập phần mềm quản lý iPOS > điểm bán hàng iPOS

Bước 2: Truy cập loại hội viên > Tạo mới > Nhập mã loại hội viên và tên loại hội viên giống mã hạng thành viên đã tạo trên CRM > Điểm = 0

Bước 3: Truy cập điểm bán hàng khác > Hội viên > Chính sách chiết khấu cho hội viên > Tạo mới

Bước 4: Nhập các điều kiện:

 • Từ ngày, đến ngày: Khoảng thời gian áp dụng chiết khấu
 • Cả tuần / Ngày trong tuần: Ngày đặc biệt trong tuần
 • Mã loại hội viên:  Hạng thành viên áp dụng chiết khấu
 • Tất cả các món/ Theo nhóm / Theo món: Áp dụng giảm giá tổng hóa đơn hay một số món
 • Giảm giá ta: giảm giá mua mang về
 • Giảm giá ots: giảm giá ăn tại chỗ
 • Giảm giá sn ta: giảm giá sinh nhật mua mang về
 • Giảm giá sn ots: giảm giá sinh nhật ăn tại chỗ

Bước 5: Ấn Tạo

Bước 6: Đồng bộ chính sách sang cửa hàng khác (nếu có)

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?