Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  4. Kịch bản CSKH
  5. Tạo kịch bản chúc mừng sinh nhật

Tạo kịch bản chúc mừng sinh nhật

Tạo kịch bản Chúc mừng sinh nhật

Video hướng dẫn:

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Kịch bản CSKH > Ấn Tạo kịch bản

Bước 2: Chọn loại kịch bản Chúc mừng sinh nhật

Bước 3: Nhập số ngày gửi trước sinh nhật hoặc chọn gửi đúng ngày

Bước 4: Chọn 1 loại thành viên nếu bạn muốn hệ thống chỉ gửi voucher tặng quà sinh nhật cho các khách hàng thuộc loại thành viên này.

Bước 5: Chọn kênh gửi: Zalo, Facebook, SMS.

Bước 6: Chọn loại nội dung và nhập thêm các điều kiện:

  • Gửi tin nhắn > Chọn ngày gửi > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #name để thêm tên người nhận
  • Gửi voucher > Chọn chương trình đã tạo để phát hành voucher > Nhập nội dung tin nhắn kèm ký tự #voucher #end_date để khách hàng nhận được ký tự mã voucher và biết ngày voucher hết hạn.

Bước 7: Ấn Tạo

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?