Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Khách hàng
  4. Thu thập thông tin hành vi khách hàng

Thu thập thông tin hành vi khách hàng

Thu thập thông tin hành vi chi tiêu của khách hàng

Cách duy nhất để có được những thông tin hành vi chi tiêu của khách hàng (bao gồm ngày, giờ, địa điểm, món, số lượng, tiền chi tiêu) là lưu thông tin của khách hàng vào hóa đơn mà họ đã thanh toán. Sau mỗi lần nhập thông tin khách hàng vào hóa đơn, tài khoản thành viên đó được hệ thống CRM tự động cập nhật là đã phát sinh chi tiêu một hóa đơn.

Để thu hút khách hàng cung cấp thông tin thường xuyên, bạn có tạo một trải nghiệm “tích điểm” thật đơn giản, dễ hiểu, và không đòi hỏi khách hàng phải nhớ nhiều thông tin. Với phần mềm iPOS CRM, bạn có thể cho khách hàng chọn một trong 2 phương thức tích điểm rất đơn giản dưới đây.

*Lưu ý: Bạn nên mời khách hàng sử dụng mã tích điểm trên Facebook Zalo thường xuyên, để tạo cho họ thói quen liên tục tương tác trên các kênh kết nối này. Điều đó sẽ giúp bạn tiếp tục thúc đẩy thêm những trải nghiệm online như đặt bàn hay đặt giao hàng sau này.

Articles

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?