Tạo kịch bản thay đổi loại thành viên

Tạo kịch bản Thay đổi loại thành viên Video hướng dẫn: Hướng dẫn chi tiết: Bước 1: Truy cập Kịch bản CSKH > Ấn Tạo kịch bản Bước 2: Chọn loại kịch bản Thay đổi loại thành viên Bước 3: Chọn 2 loại thành viên mà khách hàng có sự thay đổi. Ví dụ, chọn …

Tạo kịch bản thay đổi loại thành viên Read More »