Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
  3. Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo

Các báo cáo doanh thu thành viên, biến động khách hàng, phản hồi khách hàng, voucher , bức tranh khách hàng, so sánh nhóm khách và bảng kế hóa đơn mang đến cho bạn một cái nhìn toàn cảnh về dữ liệu khách hàng và kết quả của hoạt động chăm sóc khách hàng. Dựa trên các chỉ số thống kê, bạn có thể dễ dàng thấu hiểu hành vi khách hàng và đưa ra những chiến dịch chăm sóc khách hàng phù hợp để tiếp tục  thu hút khách hàng quay trở lại, gia tăng lượng khách hàng trung thành và thúc đẩy doanh thu.

Articles

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?