Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CRM
 4. Khách hàng
 5. Công cụ phân tích
 6. Món yêu thích

Món yêu thích

Phân tích khách hàng theo món yêu thích

Khách hàng “nghiện” món nào? Dựa vào chỉ số tỷ lệ số lần mua món trên tổng số lần chi tiêu, bạn có thể tìm được nhóm khách thường xuyên sử dụng một nhóm sản phẩm. Theo đó, bạn sẽ dễ dàng đánh giá khẩu vị của các nhóm khách hàng khác nhau và thực hiện các chiến dịch up-selling và cross-selling nhắm đến đúng đối tượng.

*Lưu ý: Bạn nên nghiên cứu và phân tích dữ liệu khách hàng theo khoảng thời gian 3 tháng gần nhất. Nhóm khách chi tiêu từ 3 lần trở lên trong khoảng thời gian này chính là những khách hàng rất yêu thích thương hiệu của bạn. Khi bạn tương tác trực tiếp với nhóm khách này theo cách cá nhân hóa, bất kỳ thông tin hay ưu đãi nào bạn đưa ra cũng có thể dễ dàng thu hút họ tiếp tục quay trở lại sử dụng dịch vụ.


Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Món yêu thích > Hiển thị danh sách khách hàng chi tiêu trong tháng hiện tại và các món họ đã mua.

Bước 2: Ấn Lọc khách hàng > Nhập các điều kiện lọc để tìm ra các phân khúc khách hàng

 • Khoảng thời gian: Từ tháng – Đến tháng
 • Khu vực: Khi thương hiệu của bạn có nhiều cửa hàng trên toàn quốc hoặc trên nhiều quận, tiêu chí lọc này sẽ giúp bạn phân biệt khách hàng của mỗi vùng miền.
 • Chọn món: chọn một món đặc trưng của thương hiệu hoặc món best seller để lọc ra nhóm khách hàng đã mua món này 
 • Số lượng mua: nhập số lượng mua từ 2 để nhận biết các khách hàng mua món với số lượng lớn.
 • Số lần mua: nhập giá trị số lần mua (số lượng hóa đơn có món đã chọn) từ 2 để lọc ra nhóm khách mua món này nhiều lần
 • Số lần chi tiêu: Nhập giá trị từ 2 lần để lọc ra các nhóm khách hàng quay lại nhiều lần trong khoảng thời gian đã chọn
 • Số lần mua/Số lần chi tiêu: Nhập giá trị tỷ lệ từ 50% hoặc 70% để lọc ra nhóm khách yêu thích món đã chọn. Ý nghĩa: Ví dụ, khách hàng đã đến ăn 4 lần, trong đó có 3 lần đều mua cùng 1 món, như vậy tỷ lệ là 75%. Chỉ số này thể hiện khách hàng rất yêu thích và đã quen sử dụng món này.
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?