Thay đổi lịch sử chi tiêu

Thay đổi lịch sử chi tiêu khách hàng Trong một số trường hợp bạn cần thay đổi điểm tích lũy và lịch sử chi tiêu của khách hàng như cấp thêm điểm, sửa số tiền chi tiêu, số lần chi tiêu, ngày chi tiêu lần gần nhất, bạn cần sửa nhật ký chi tiêu của …

Thay đổi lịch sử chi tiêu Read More »