Lọc khách hàng

Lọc danh sách khách hàng Sau khi đã thu thập được một lượng dữ liệu hành vi khách hàng, hãy dành thời gian nghiên cứu những thói quen chi tiêu này. Dựa trên các tiêu chí của bộ lọc danh sách khách hàng, bạn sẽ dễ dàng thấu hiểu thói quen chi tiêu của các …

Lọc khách hàng Read More »