1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Giới thiệu về iPOS Accounting

Giới thiệu về iPOS Accounting

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ HAO PHÍ THẤT THOÁT


Phần mềm kế toán nhà hàng iPOS giúp các thương hiệu F&B

cắt giảm hơn 30% hao phí do kiểm soát nguyên vật liệu không hiệu quả gây nên.

 

 

Was this article helpful to you? Yes 14 No 4

How can we help?