1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  3. Tạo đơn hàng
  4. Bước 8: Phương thức thanh toán

Bước 8: Phương thức thanh toán

Tổng đài viên có thể chọn hình thức thanh toán theo nhu cầu của khách hàng. Các hình thức thanh toán sẽ truyền giá trị xuống máy POS bán hàng của cửa hàng và hiển thị trên phần báo cáo bán hàng để bộ phận kế toán theo dõi.

Các giá trị truyền vào báo cáo của bộ phận kế toán:

Tiền mặt: CASH | Chuyển khoản: TRANFER | Đặt cọc: Deposit_Amount | MOMOoffline/VNPAYoffline = MOMOoffline/VNPAYoffline (ghi nhận đã thanh toán bằng 2 hình thức này)

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?