1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  3. Tạo đơn hàng
  4. Bước 7: Phí ship, phí dịch vụ, VAT

Bước 7: Phí ship, phí dịch vụ, VAT

– Phí ship: Nếu thương hiệu đã set-up phí ship trên hệ thống, khi điền địa chỉ khách hàng phí ship sẽ được tự động tính toán và hiển thị. Ngoài ra, tổng đài viên có thể điền hoặc thay đổi giá trị phí ship tùy theo chính sách của nhà hàng

– VAT/Phí dịch vụ: Hiển thị giá trị mặc định giá trị 2 loại phí này nếu có set-up tại Cấu hình hệ thống hoặc tổng đài viên có thể điền giá trị tùy theo chính sách của nhà hàng.

Tags , , , ,
Was this article helpful to you? Yes 2 No

How can we help?