1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  3. Tạo đơn đặt bàn

Tạo đơn đặt bàn

iPOS CallCenter cho phép bạn tạo đơn và truyền các thông tin đặt bàn trực tiếp xuống máy POS bán hàng.

Bước 1 : Trên thanh menu chọn tính năng ” Tạo đơn đặt bàn ”

Bước 2 : Điền thông tin khách hàng đặt bàn bao gồm :

+ Số điện thoại

( Nếu đã có thông tin hội viên hệ thống sẽ tự động trả về họ tên khách hàng khi bạn nhấn nút tìm kiếm. Nếu chưa có, bạn có thể tạo hội viên mới tương tự tại mục thêm hội viên tại đơn đặt hàng )

+ Họ và tên

( Có thể xem thông tin khách hàng bằng cách nhấn vào nút màu cam ở góc tên khách hàng )

+ Chọn thương hiệu ( Nếu tài khoản của bạn có thể xử lý đơn cho nhiều thương hiệu) và cửa hàng nhận bàn đặt

+ Ngày và giờ đặt bàn

+ Số lượng người

Bước 3: Đặt món trước cho khách hàng ( Bạn có thể đặt món trước cho khách hàng hoặc không )

Menu đặt món sẽ hiển thị menu của nhà hàng khách muốn đặt bàn. Các bước chọn món tương tự như Đặt giao hàng. 

Bước 4 : Đặt cọc và Ghi chú cho đơn đặt bàn :

Trong trường hợp thương hiệu của bạn yêu cầu phải đặt cọc cho mỗi đơn đặt bàn trước, iPOS CallCenter cho phép ghi nhận giá trị đặt cọc và truyền giá trị đã cọc trước xuống phần mềm bán hàng iPOS.

  1. Khi tổng đài viên đã nhận được tiền đặt cọc của khách hàng ( qua chuyển khoản, qua VNPAY..) , tổng đài viên điền giá trị khách đặt tại phần đặt cọc vào ô hướng dẫn như sau :

 

2. Giá trị đặt cọc của khách hàng sẽ được truyền vào bàn mà nhân viên thu ngân chọn cho khách hàng khi đơn về máy bán hàng iPOS.

3. Khi khách hàng thanh toán, nhân viên thu ngân chọn phương thức thanh toán bằng cách nhấn F11 ở góc màn hình thanh toán sẽ hiển thị giá trị đặt cọc hoặc trả đặt cọc ( nếu tiền đặt cọc nhiều hơn giá trị khách hàng sử dụng) mà CallCenter truyền xuống .

Hoặc hiển thị số tiền còn lại khách hàng phải thanh toán ( nhân viên thu ngân có thể tùy chọn phương thức thanh toán với số tiền còn lại  )

Sau khi tạo đơn đặt bàn thành công, phần mềm CallCenter sẽ tự động chuyển sang màn Danh sách đơn đặt bàn.

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?