1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  3. Cấu hình hệ thống
  4. Cài đặt phí vận chuyển

Cài đặt phí vận chuyển

Nếu thương hiệu của bạn đã có chính sách phí vận chuyển, bạn có thể cài đặt chính sách đó áp dụng cho các cửa hàng của mình. Khi tổng đài viên nhập địa chỉ của khách hàng , dựa trên khoảng cách và giá trị đơn hàng mà hệ thống tự động tính toán ra giá trị phí vận chuyển.

Thay vì phải sử dụng các công cụ hỗ trợ để đo khoảng cách và tính phí vận chuyển thì CallCenter sẽ giúp bạn giải quyết toàn bộ các thao tác đó.

I. Hướng dẫn cài đặt :

Bước 1 : Vào Cấu hình hệ thống -> Chọn phí vận chuyển

Bước 2 : Chọn nhà hàng mà bạn muốn cài đặt phí vận chuyển

Bước 3 : Cài đặt chính sách phí vận chuyển :

Ví dụ :

Nhà hàng của bạn có chính sách phí vận chuyển như sau :

+ Với đơn hàng dưới 100.000vnđ, khoảng cách từ 0 – 1 km phí vận chuyển là 10.000vnđ. Mỗi km thêm 5.000vnđ

+ Với đơn hàng từ 100.000vnđ trở lên, khoảng cách dưới 5km thì Miễn phí. Từ 5km trở lên, mỗi km thêm 5.000vnđ.

+ Giao hàng tối đa 7km

Cách set-up như sau :

  • Với đơn hàng dưới 100.000vnđ và tối đa giao hàng 7km
  • Điền giá trị tối thiểu và tối đa của giá trị đơn hàng và khoảng cách

Chọn hình thức tính phí

Với các mốc tiếp theo từ 1km-2km thì điền tương tự và cộng thêm 5.000vnđ / mỗi km

Và từ 7km trở lên, chọn hình thức tính phí là Nhà Hàng Liên hệ sau.

Khi set-up như vậy, nếu vượt quá khoảng cách cho phép giao hàng hệ thống sẽ trả về tin nhắn 

II. Đồng bộ phí vận chuyển:

Trong trường hợp thương hiệu của bạn có nhiều cửa hàng và chính sách phí vận chuyển của các cửa hàng đó giống nhau. Thay vì việc phải tạo chính sách cho từng cửa hàng, CallCenter có tính năng đồng bộ chính sách phí vận chuyển sang các cửa hàng khác cùng chuỗi.

Bước 1 : Vào cửa hàng mà bạn đã set-up phí vận chuyển thành công

Bước 2 : Chọn nút đồng bộ tại góc màn hình

Bước 3 : Chọn cửa hàng muốn đồng bộ phí vận chuyển :

Bạn có thể chọn đồng bộ sang cả chuỗi hoặc tùy chọn cửa hàng mà bạn muốn đồng bộ.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?