1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  3. Tạo đơn hàng
  4. Bước 4: Thời gian dự kiến nhận đơn và loại đơn hàng

Bước 4: Thời gian dự kiến nhận đơn và loại đơn hàng

     1. Thời gian dự kiến nhận đơn: Chỉ áp dụng với loại đơn giao ngay, thời gian dự kiến hoàn thành đơn hàng được tính từ thời điểm tạo đơn + thời gian dự kiến hoàn thành đơn hàng (Cài đặt trong Cấu hình thương hiệu).

Với các loại đơn Giao sau/ Nhận tại cửa hàng: thời gian dự kiến nhận đơn sẽ do tổng đài viên điền giá trị tùy theo yêu cầu của khách hàng

     2. Loại đơn :

–  Giao ngay : Giao hàng ngay khi đơn được nhân viên cửa hàng hoàn thanh đơn hàng.

–  Giao sau : Cho phép hẹn ngày giờ để giao hàng cho khách hàng

–  Nhận tại cửa hàng : Cho phép hẹn ngày giờ để khách hàng chủ động đến lấy hàng.

Tags , , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?