callcenter

Thống kê đơn hàng

Sau khi chọn thương hiệu và khoảng thời gian, bạn sẽ xem được tổng lượng đơn hàng, số lượng đơn của mỗi trạng thái và tổng tiền của chúng. Thông số quan trọng nhất trong bảng thống kê này là tỉ lệ số lượng đơn hàng hủy/ tổng số đơn, bạn có thể xem chúng …

Thống kê đơn hàng Read More »

Bảng kê đơn hàng

Toàn bộ đơn hàng đã được xử lý từ các nguồn : Zalo, Facebook, App và Website của nhà hàng, Ứng dụng của đối tác hay đặt đơn qua CallCenter sẽ được hiển thị tại màn Bảng kê đơn hàng. Dựa theo nhu cầu muốn hiển thị trên bảng kê, bạn có thể sử dụng …

Bảng kê đơn hàng Read More »