1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  4. Danh sách đơn đặt bàn

Danh sách đơn đặt bàn

Toàn bộ các đơn đặt bàn thông qua các kênh có kết nối với iPOShub như ( Zalo, Facebook, CallCenter, Website của nhà hàng, App của nhà hàng hay Ứng dụng của đối tác ) sẽ được hiển thị trên CallCenter.

Tổng đài viên có thể theo dõi toàn bộ các đơn đặt bàn từ các nguồn trên qua tính năng Danh sách đơn đặt bàn. Dựa theo nhu cầu tìm được những đơn đặt bàn theo mục đích mong muốn, bạn có thể sử dụng tiêu chí lọc tđược xây dựng như sau :

– Lọc theo mã đơn: Hiển thị đơn hàng theo mã đơn tìm kiếm

– Lọc theo số điện thoại: Hiển thị đơn hàng đã đặt bởi số điện thoại tìm kiếm (đơn hàng thuộc thương hiệu đã chọn trước đó)

– Cửa hàng: Các đơn đặt bàn đã được đặt tại cửa hàng tìm kiếm

– Tài khoản: Các đơn đặt bàn đã được tạo bằng tài khoản tìm kiếm

– Nguồn đơn: Lọc đơn hàng theo nguồn tạo

– Trạng thái đơn hàng: Hiển thị các đơn hàng thuộc loại trạng thái mà bạn tìm kiếm (tính bằng trạng thái cuối của đơn)

Bạn có thể xuất ra file excel bảng kê đơn hàng mà bạn đã lọc bằng cách chọn vào biểu tượng và sau đó điền email mà bạn muốn nhận file.

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?