1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  3. Tài khoản
  4. Tạo tài khoản mới

Tạo tài khoản mới

Bước 1: Chọn Thêm tài khoản tại thanh công cụ:

Bước 2: Điền các thông tin tài khoản:

– Email và Mật Khẩu

– Trạng thái tài khoản: Active/Deactive (Hoạt động/Không hoạt động)

– Thương hiệu: Khi bạn chọn thương hiệu cho phép nhận đơn sẽ hiển thị ra danh sách cửa hàng thuộc thương hiệu được phép xử lý đơn mà bạn muốn cấp quyền cho tài khoản.

Bước 3: Nhấn thêm mới để tạo tài khoản

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?