Bước 8: Phương thức thanh toán

Tổng đài viên có thể chọn hình thức thanh toán theo nhu cầu của khách hàng. Các hình thức thanh toán sẽ truyền giá trị xuống máy POS bán hàng của cửa hàng và hiển thị trên phần báo cáo bán hàng để bộ phận kế toán theo dõi. Các giá trị truyền vào báo …

Bước 8: Phương thức thanh toán Read More »