1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  3. Tổng quan, Bảng kê và Thống kê đơn hàng
  4. Thống kê đơn hàng

Thống kê đơn hàng

Sau khi chọn thương hiệu và khoảng thời gian, bạn sẽ xem được tổng lượng đơn hàng, số lượng đơn của mỗi trạng thái và tổng tiền của chúng. Thông số quan trọng nhất trong bảng thống kê này là tỉ lệ số lượng đơn hàng hủy/ tổng số đơn, bạn có thể xem chúng một cách nhanh chóng.

Bảng thống kê sẽ đem đến cho bạn một cái nhìn trực quan về số lượng đơn hàng,tình trạng đơn hàng, doanh thu đơn hàng online của từng cửa hàng thuộc thương hiệu của mình.

Bạn có thể xuất ra file excel bảng kê đơn hàng mà bạn đã lọc bằng cách chọn vào biểu tượng

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?