1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  4. Quản lý và gắn tag đơn hàng

Quản lý và gắn tag đơn hàng

Với tính năng tạo tag, iPOS CallCenter sẽ giúp bạn dễ dàng phân loại đơn hàng theo từng tiêu chí, giúp ích cho việc lên báo cáo thống kê một cách chi tiết và dễ dàng hơn.

Bạn muốn phân loại đơn hàng theo nguồn đơn hàng hay đơn giản chỉ muốn gắn những tag khẩu vị của thực khách cho từng đơn hàng. Tính năng gắn tag đơn hàng của iPOS CallCenter sẽ giúp bạn làm được điều này. 

 Ví dụ bạn đã gắn tag Vietnammm – đối với các đơn hàng từ nguồn này. Khi vào bảng kê lọc các đơn hàng được gắn tag Vietnammm theo khoảng thời gian mà bạn chọn. 

Hay nếu bạn muốn ghi nhớ được khẩu vị của một khách hàng nào đó, để có thể tư vấn họ những món mới có khẩu vị tương tự mỗi khi họ muốn đặt hàng. Bạn hãy dùng tính năng gắn tag của iPOS CallCenter nhé. Khi bạn tìm kiếm thông tin khách hàng, lịch sử đặt đơn 10 lần gần nhất của khách hàng sẽ nói lên khẩu vị của họ đấy.

 

Quản lý tag : Đây là nơi mà bạn có thể tạo tag mới và quản lý tag đã được tạo trước đó.

Lưu ý : Trước khi muốn gắn tag cho đơn hàng, bạn cần vào phần quản lý tag và tạo tag mới.  

  • Tại đây bạn có thể tạo ra tag mới bằng cách chọn thêm tag ở góc phải màn hình. Chọn thương hiệu muốn tạo tag mới và nhập mô tả -> Chọn lưu
  • Tìm kiếm các tag đã tạo bằng ô tìm kiếm
  • Lọc tag dựa theo thương hiệu và có thể chỉnh sửa mô tả của các tag đã tạo.

Lưu ý :

  • Không giới hạn số lượng thẻ tag
  • Xóa thẻ tag , bạn sẽ không tìm thấy thông tin các đơn hàng đã được gắn thẻ đó nữa
  • Tag có từ 2 – 15 ký tự.

Gắn tag đơn hàng :

Bạn có thể gắn tag đơn hàng ngay tại bước đặt đơn hoặc thêm ( xóa ) tag tại phần Bảng kê đơn hàng. Lưu ý : 1 đơn hàng chỉ được gắn tối đa 3 tag.

1.Thêm tag tại màn đặt đơn bằng cách chọn các tag đã được tạo trước đó trong mục Quản lý tag :

2. Thêm hoặc chỉnh sửa tag của đơn hàng tại mục bảng kê đơn hàng :

 

Lọc đơn hàng bằng tag : Tính năng lớn nhất của tag đơn hàng là giúp lọc các đơn hàng theo mục đích và hỗ trợ việc tìm kiếm đơn hàng theo thuộc tính đã được gắn tag của chúng một cách dễ dàng hơn. Khi muốn tìm các đơn hàng theo nội dung tag đã gắn sẵn, bạn chỉ cần vào phần bảng kê đơn hàng và chọn bộ lọc -> chọn lọc theo tag
Lưu ý : Bạn có thể lọc các đơn chỉ có tag A hoặc có đồng thời tag A và tag B bằng cách điền giá trị vào ô lọc

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?